stresset børn i sammenbragt familie

Stressrådgivning for sammenbragte familier


Mange familier rammes af stress både voksne såvel som børn, fordi vi bliver bragt i en situation, hvor vi ikke kan leve op til de krav der stilles. Uanset om det er os selv eller omverdenen, der stiller tårnhøje krav, så vil vi tiltræde en tilstand af stress, hvis vores ressourcer ikke er tilstrækkelige. Det estimeres ifølge sundhedsstyrelsen at ca. ¼ af den danske befolkning oplever stress hver eneste dag, hvilket er bemærkelsesværdigt. Det er dog ingen overraskelse, når vi tænker på det pres og forventninger der er til os fra både arbejdsplads, men i lige så høj grad af vores omgangskreds på de sociale medier.

Som sammenbragt familie har vi det med at spejle os i de danske ”kernefamilier”, hvor der ingen bonusbørn- eller forældre er. Allerede der stiller vi et urimeligt krav til os selv, som aldrig vil kunne være en realitet. Stress er ikke en sygdom, men blot en tilstand, som vi udelukkende sætter os selv i. Når der ikke er sammenhæng mellem vores krav og ressourcer, så vil komme i en belastningstilstand, hvor vi bliver stresset. Ressourcer kan være alt fra økonomi til tid og ikke mindst vores eget tankemønster.

Stress kan være kortvarigt, hvis gøremålet udligner sig selv, men forbliver du i stresstilstanden kan det få fatale konsekvenser. Oplever du en form for stress, bør du søge stressrådgivning hos en læge, psykolog eller anden form for stressrådgiver. Langvarig stress opstår, hvis det tunge pres vi enten selv eller omgivelserne lægger på os forbliver i længere tid. Det giver os kognitive symptomer såsom hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og manglende overblik.  Desuden kan der opstå fysiske tegn herunder hovedpine, hjertebanken, dårlig fordøjelse og muskelsmerte. I værste tilfælde øger du risikoen for blodprop og hjertekarsygdomme, men samtidig kan allergier og andre kroniske lidelser bryde ud eller blive værre.

Akut stress

Ved akut stress er der tale om en pludselig og ekstrem oplevelse, der kan give en akut belastningstilstand. Det vil typisk være større livsbegivenheder herunder overfald, krig, naturkatastrofer, død og andre traumatiserende oplevelser. For børn kan det være, når deres forældre skilles og deres verden bryder sammen. Akut stress kan udvikle sig inden for få minutter af begivenheden og kan vare op til flere dage, hvorfor du skal søge hjælp på psykiatrisk skadestue ved sådanne tilstande. Symptomerne på akut stress er ofte forvirring, mangel på orienteringssans, hukommelsestab eller at stivne. Børn kan blive helt indelukket og der skal vi være hurtige til at gribe ind.

pige der ikke gider bonusmor

Gratis stressrådgivning hos Stresslæge

I samarbejde med Stresslæge er det lige nu muligt at få gratis stressrådgivning på telefon – du kan læse mere på deres hjemmeside. Du behøver ikke nødvendigvis at være stressramt for at tage en uforpligtende samtale, da rådgivning i sig selv kan være forebyggende, hvis du er ved at nærme dig en kritisk tilstand.

Er du pårørende til en stressramt, så kan du få sparring til, hvordan du kan hjælpe den ramte med stresshåndtering. For de fleste børn vil det være en traumatiserende oplevelse at forældre skilles, men i lige så høj grad når far eller mor finder sammen med en ny person. De har ikke selv valgt deres bonusmor- eller far, men er blot blevet påduttet denne relation – det i sig selv kan være stressende. Det er derfor yderst vigtigt, at du er opmærksom på dit barn, når jeres sammenbragte familie forenes.