sammenbragt familie

4 gode råd til den sammenbragte familie

I 2014 skrev Danmarks Radio en artikel, hvor det blev fremvist at ca. 28 % procent af alle børn under 15 år levede i en sammenbragt familie med halv- eller stedsøskende. Går vi tilbage til 1980, så var det tal nærmere 80 procent, hvilket blot viser den kæmpe udvikling vores samfund går igennem. Det er blevet normalt at gå fra hinanden i svære tider, fremfor at stå sammen og leve ulykkeligt – det er en kæmpe fordel for vores egen livskvalitet, men vi skal samtidig være opmærksomme på vores børn, som er dem det går udover.

De mange splittede sammenbragte familier står derfor over for nye udfordringer, som kan være svære at løse, og derfor har vi prøvet sammensætte nogle af de bedste råd til jer herunder.

Erkend og accepter jeres vilkår

Som sammenbragt familie er i som voksne og kærestepar nød til at erkende og ikke mindst acceptere, at det er jeres vilkår. Den perfekte eventyrverden findes ikke – heller ikke for de traditionelle kernefamilier. Der vil altid være problemer og udfordringer, der skal løses i familier, men det er samtidig også det der gør livet sjovt og spændende. Husk derfor at acceptere vilkårene, og lad derfor være med at lade som om ingenting er ændret, fordi alt er ændret. Livet som sammenbragt familie bliver lettere, hvis man accepterer disse vilkår og tilpasser sig efter dem.

Accepter at følelser ikke er ens

Er dig som bringer børn ind i et forhold, så er du også nødt til at acceptere, at bonusbørn ikke altid lige er sagen. Følelserne og kærligheden imellem stedmor, stedfar og stedbørn vil aldrig være den samme, som deres biologiske mor, far og børn. Som biologisk forælder er din relation til dine børn allerede udviklet, og den har været skabt igennem mange år, hvorfor det naturligvis ikke kan være det samme for din nye partner fra dag et. Relationerne til børnene skal først udvikles, og nye roller skal skabes. Du skal derfor have derfor tålmodighed med din partner og ikke mindst dine børn, hvis den nye sammenbragte familie skal lykkedes.

Sammenlign ikke dig selv med partneren

Der er oftest stor forskel på mænd og kvinder ved brudte familier, hvor kvinden i de fleste tilfælde har børnene mere end manden. Som mand kan du derfor ikke forvente, at din nye kæreste har hendes børn i samme antal dage som dig selv. Der er også stor forskel på at have børn i 2 dage, 4 dage og 7 dage. En sammenbragt familie er derfor meget dynamisk og en dag er sjældent ens – netop det skal du indstille dig på, hvis det skal fungere på sigt.

Nærvær, åbenhed og dialog

At kunne tale sammen, er nok det allervigtigste i et parforhold. I et sundt parforhold kan du tale om selv de svære og mest følsomme emner, som udfordrer den anden persons billede af virkeligheden. Især det med at man som modpart er nødt til at acceptere, at følelserne ikke er fælles for alle. Det kan være hårdt, men vigtigt at bringe frem i lyset. Man er nødt til at tale om, hvad det er for en familie man ønsker at skabe, og hvordan man i fællesskab kan bevæge sig derhen. Forventningsafstemning, kompromis og løsningsorienter er nogle af nøgleordene for en sund dialog i en sammenbragt familie.

Vi håber at nogle af vores råd, kan være med til at styrke jeres situation og familie, og om ikke andet er du velkommen til at skrive ind.